Sharon rechtvaardigt eigen wandaden

Volgens NRC Handelsblad van 27 januari heeft Sharon bij een herdenking van de bevrijding van Auschwitz gezegd dat anti-semitisme zich ook richt op de staat Israël, en dat Israël nooit meer afstand zal doen van het recht op zelfverdediging.

Sharon c.s. blijven hun eigen wandaden rechtvaardigen met de verschrikkingen die de Joden in de Tweede Wereldoorlog zijn aangedaan. Met het terroriseren van de Palestijnen en het gewelddadig annexeren van Palestijns land bezoedelen zij de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust. Israël moet zich schamen. En de EU is medeplichtig, zolang ze geen sancties op handelsgebied tegen Israël neemt.