Partij van Geert Wilders brengt niks goeds

Geert Wilders zegt een nieuwe partij op te willen richten. Daarvan zou hij moeten afzien. Ik vind wel dat zijn opvattingen in het parlement verwoord moeten worden, want er zijn voldoende mensen die net zo denken. Echter, een politieke partij, die pretendeert het beste voor te hebben met Nederland, mag nooit aanzetten tot verwerping van bepaalde groepen mensen in Nederland. Het is ongewenst dat Nederlanders met een dubbele nationaliteit anders worden behandeld door de staat dan andere Nederlanders. Veel Nederlanders zijn nakomelingen van buitenlanders die zich hier hebben gevestigd. Door de eeuwen heen heeft Nederland geprofiteerd van de inbreng van die nieuwkomers.

Wilders is tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Als ik het goed begrepen heb omdat daar een andere cultuur heerst dan in West-Europa. Ik moet er niet aan denken dat er een partij zou komen die op dergelijke gronden in zijn program zou opnemen dat andere landen zich niet mogen aansluiten bij de EU. Zo goed als ik vind dat een politieke partij geen groepen mensen in een land tegen elkaar moet opzetten, zo vind ik ook dat een politieke partij geen bekrompen nationalisme moet propageren.