Minister wil geen meldplicht geweld

Tussen minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) en hoofdinspecteur K. Kervezee van de Onderwijsinspectie is een meningsverschil ontstaan over de aanpak van geweld en onveiligheid op scholen.

Kervezee pleitte gisteren in het tv-programma Buitenhof voor de invoering van een meldplicht van incidenten voor scholen. ,,We hebben geen systeem waarin scholen rapporteren. Ik vergelijk het met Arbo-rapportages in het bedrijfsleven. In eerste instantie levert zoiets gemengde gevoelens op, want je brengt je vuile was naar buiten.''

Minister Van der Hoeven laat via haar woordvoerder weten dat zij niets voelt voor een verplichte rapportage van incidenten. ,,Er is al een meldlijn voor radicaliserende jongeren, er is al een meldplicht voor incidenten rondom seksuele intimidatie'', aldus de woordvoerder. ,,De minister heeft geen behoefte scholen nieuwe regels op te leggen.'' Kervezee zei in Buitenhof ook liever niet met extra regels te komen. Maar, zei zij, ,,als we op het veiligheidsbeleid van scholen willen toezien, zullen we toch met elkaar moeten afspreken wat we precies van de school verwachten''.

In opdracht van Van der Hoeven heeft de Onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar geweld in het onderwijs. Bovendien vroeg de minister de inspectie met mogelijke maatregelen te komen om het toezicht op veiligheid te vergroten. Aanleiding hiervoor waren grotere spanningen op scholen na de moord op Theo van Gogh en onderdirecteur Hans van Wieren van het Haagse Terra College.

Volgens hoofdinspecteur Kervezee komen geweld en intimidatie steeds vaker voor. ,,Vroeger hadden we het over maandelijkse, nu over wekelijkse incidenten'', aldus Kervezee. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pesten, ouders die met geweld verhaal halen op school, diefstal of vernieling. Zij vindt dat het probleem te weinig bespreekbaar is. Daarom moet een meldplicht ingevoerd worden, vindt zij, ,,want pas dan kunnen wij adequate vervolgacties ondernemen''.

Minister Van der Hoeven vindt een verplichte rapportage niet nodig. ,,Als iets op school niet door de beugel kan, dan moet een school aangifte doen bij de politie.''