Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Algemeen

Gen-appelveld vernield door hongerige hazen

Geen actievoerders maar hazen hebben het proefveld met genetisch gemodificeerde appelboompjes van Plant Resarch International in november vorig jaar vernield. Dat heeft de inspectie van het ministerie van VROM vorige week naar buiten gebracht.

Plant Resarch International is een instituut van Wageningen Universiteit & Research Centrum. Op het proefveld waren 280 appelboompjes geplant, waarin door genetische modificatie een gen was ingebracht dat de boompjes zou moeten beschermen tegen appelschurft, een schimmelziekte waaraan appelbomen lijden. Het ingebrachte gen is afkomstig van gerst.

In maart vorig jaar werden de jonge boompjes vernield door de actiegroep Earth Liberation Front. Alle jonge stammetjes werden doorgeknipt. De actie werd door de actiegroep opgeëist.

Maar met het doorknippen van de toppen bleken de boompjes niet ten dode opgeschreven. Ze liepen in de loop van het jaar opnieuw uit. In november bleken deze uitlopers weer zwaar beschadigd.

Deze vernieling bracht veel ophef teweeg. De gedachten gingen vanzelf uit naar vernieling door dezelfde actiegroep, al gaf deze er geen blijk van bij de vernieling betrokken te zijn. Het ministerie van VROM, die de vergunningen voor proeven met genetische modificatie regelt, bracht een communiqué uit waarin de vernieling scherp werd veroordeeld. Staatssecretaris Geel zou onderzoeken of geheimhouding van de locaties van proefvelden waarop genetisch gemodificeerde planten werden gekweekt, voortaan niet te verkiezen zou zijn. Er bevinden zich op dit moment vier van dergelijke proefvelden in Nederland.

Naar nu door de Inspectie van VROM is vastgesteld, is de tweede vernieling het werk van hazen geweest. Uit nadere bestudering van de insnijdingen en achtergebleven materiaal op het veld is dit de enige verklaring. Een woordvoerder van Wageningen Universiteit houdt nog een slag om de arm: ,,We kunnen niet uitsluiten dat althans een deel door mensen is vernield.'' Dat niet direct aan vraatschade door hazen werd gedacht, kwam door het jaargetijde: ,,November is nogal vroeg voor vraatschade door hazen, er was nog groen genoeg.''

De jonge uitlopers waren op 60 tot 70 centimeter hoogte afgebeten. ,,Ook niet een hoogte waarbij je onmiddellijk aan hazen denkt. Maar ze kunnen het natuurlijk wel, als ze op hun achterpoten staan.''