G7 niet eens over schuldverlichting armste landen

De ministers van Financiën en de centralebankpresidenten van de zeven grootste industrielanden zijn er niet in geslaagd een gezamenlijk standpunt in te nemen inzake de schuldverlichting voor de allerarmste landen.

agina 9 (hoofdartikel) en 13