G7 niet dichterbij schuldkwijtschelding

De ministers van Financiën en de centralebankpresidenten van de zeven grootste industrielanden (G7) zijn er dit weekeinde niet in geslaagd een gezamenlijk standpunt in te nemen inzake de schuldverlichting voor de allerarmste landen. Dit bleek na afloop van de bijeenkomst van de G7 in Londen, waar voorzitter Gordon Brown, de Britse minister van Financiën, vooraf zwaar had ingezet op een akkoord.

De G7 kwam in haar communiqué niet verder dan de formulering te zullen streven naar een kwijtschelding van schulden `tot 100 procent'. Wel werd het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verzocht een onderzoek te doen naar de voors en tegens van een gedeeltelijke verkoop van de goudreserves, om daarmee kwijtschelding van derdewereldschulden te financieren. De Amerikaanse delegatie maakte echter kenbaar dat de kans gering is dat zo'n actie door het Congres zal worden geaccepteerd. Het IMF-goud staat voor rond 6,6 miljard euro op de balans, maar is tegen de huidige marktwaarde vijf maal zo veel waard.

De verschillende benaderingen van de G7-leden van het schuldenprobleem bleken onoverbrugbaar. Browns campagne voor het opvoeren van ontwikkelingshulp stuitte op Amerikaanse bezwaren. De minister maakte gisteren een nationaal Brits plan bekend waarbij tot 2015 jaarlijks gemiddeld omgerekend zo'n 155 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor extra schuldsanering.

De Verenigde Staten maakten, bij monde van onderminister Taylor van Financiën, kenbaar te werken aan het terugdringen van het begrotingstekort. Dat tekort is, gecombineerd met de lage particuliere spaarquote, verantwoordelijk voor het forse tekort op de Amerikaanse betalingsbalans, dat op zijn beurt ten grondslag ligt aan de recente verzwakking van de Amerikaanse dollar op de valutamarkten ten opzichte van vooral de euro en het pond sterling. De VS komen deze week met de begroting. Op de valutamarkt steeg de dollar vanmorgen in reactie op de G7 in koers tot 1,2844 dollar per euro. De munt is nu al twee maanden stabiel.

China, dat als waarnemer bij de G7 aanwezig was, onderschreef het streven naar flexibele wisselkoersen door de G7 – dat een verhulde oproep is om de vaste koers van de Chinese munt, de yuan, voortaan aan de krachten van de markt over te laten. De Chinese delegatie deed evenwel geen toezeggingen, en de passage over flexibiliteit van de wisselkoersen was gelijkluidend aan de verklaringen na vorige G7-bijeenkomsten. De passage haalde september 2003 voor het eerst een G7-communiqué na een vergadering in Dubai.