Bedrijven met kunst gaan samenwerken

De beheerders van kunstcollecties van bedrijven en instellingen gaan samenwerken in een vereniging. De bedrijfscollecties willen onder meer samen tentoonstellingen maken.

De oprichting van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is afgelopen weekeinde bekendgemaakt. Tot de 25 oprichters behoren de kunstbeheerders van De Nederlandsche Bank (DNB), ING, KPN en ABN AMRO, maar ook een non profit-instelling als het Leids Medisch Centrum. ,,We hebben behoefte om te praten over zaken als beheer en behoud'', zegt voorzitter A. Strengers van de VBCN.

Concrete plannen voor gezamenlijke tentoonstellingen zijn er nog niet. ,,Het is voorstelbaar dat musea het interessant vinden om zo'n tentoontoonstelling onderdak te bieden om te laten zien wat daar allemaal in zit'', licht Strengers toe: ,,Dat gebeurt nu ook al.'' Op dit moment loopt in het museum Paleis Lange Voorhout een tentoonstelling van grafiek uit de collectie van het Bouwfonds. In het Haags Gemeentemuseum opent deze maand de jubileum-tentoonstelling van de bedrijfscollectie van Rabobank.

Bedrijven behoren al decennia tot de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland en volgens Strengers is hun rol op de kunstmarkt de laatste jaren gegroeid: ,,Musea hebben te maken met bezuinigingen en dat maakt hun rol op de kunstmarkt niet makkelijker. Als wij iets aankopen gaat het kunstvoorwerp vaak rechtstreeks van de verkoper naar een museum, dat het graag in bruikleen neemt voor een tentoonstelling.''

Bedrijfscollecties worden opgebouwd voor het imago van het bedrijf en voor het genoegen van de medewerkers. Bij De Nederlandsche Bank, dat ongeveer 1.750 voorwerpen heeft, hangen de kunstwerken op de kamers van de medewerkers. ,,We hebben maar twintig voorwerpen in depot, er is dus grote vraag naar'', zegt Strengers. De medewerkers moeten er alleen tijdelijk afstand van doen als een werk wordt uitgeleend. Strengers: ,,In het Cobramuseum hangt nu een schilderij van Corneille uit onze collectie. De directeur zag het hier hangen en wilde het meteen hebben. Heel snel was het schilderij in Amstelveen.''

Andersom duurt het vaak heel erg lang voor musea hun werken uitlenen voor de tentoonstellingen van de bedrijven, zegt Stengers: ,,Die doorlooptijd is enorm. We hopen dat wat te versnellen door ons te verenigen.''