Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beurzen en beleggen

Theater Lux voorlopig gered

Het Nijmeegse college van B en W wil ruim een miljoen euro uittrekken voor de redding van het film- en theatercomplex Lux. Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgt Lux 525.000 euro voor het terugdringen van het negatieve eigen vermogen en neemt de gemeente 494.000 euro van een eerder verstrekte lening van 1,6 miljoen euro voor haar rekening. Eerder wilde B en W Lux overeind houden door het verstrekken van een overbruggingskrediet en het opschorten van het terugbetalen van oude leningen. Dit voorstel werd als onvoldoende van de hand gewezen door zowel Lux als een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad. Volgens Lux-directeur T. Chiaradia lost ook het nieuwe voorstel de problemen niet op. ,,We kunnen hier twee jaar mee vooruit en dan is het geld weer op.'' Lux verwacht 2005 met een tekort van 2,5 ton af te sluiten. Het multifunctionele `art house' maakt sinds de start in 2000 verlies. De directie wijt dit vooral aan aanloopverliezen bij de horeca en hoge huisvestings- en personeelslasten, maar volgens het adviesbureau AEF wordt Lux ook onvoldoende zakelijk aangestuurd. De gemeente wil de bedrijfsvoering verbeteren door het aanstellen van een zakelijk directeur. De gemeenteraad neemt woensdagavond een beslissing over het voorstel van B en W.