`Irritatie' bij FNV-bonden over opvolging

De grootste FNV-vakbond, FNV Bondgenoten, en de grafische vakbond FNV Kiem hebben kritiek op de procedure voor de opvolging van voorzitter Lodewijk de Waal van vakcentrale FNV.

In een brief aan de overige veertien FNV-bonden pleiten ze voor een ,,open en transparante procedure en een heldere profielschets''.

Dat maakten de twee bonden dit weekeinde bekend, voorafgaand aan de federatieraad van morgen. Daar zullen de verzamelde bondsvoorzitters spreken over de verkiezing in mei.

,,Het irriteert dat er meteen wordt gesproken over personen, zonder dat eerst duidelijk wordt gemaakt aan welke eisen de nieuwe voorzitter moet voldoen'', zegt een woordvoerder van FNV Bondgenoten.

De Waal heeft de afgelopen weken over de verkiezing van een nieuw bestuur van de vakcentrale gesproken met de zestien vakbondsvoorzitters binnen de FNV. Daarbij heeft hij hen gepolst over Anges Jongerius (44 jaar) als zijn opvolger. Zij is nu vice-voorzitter van het vierkoppige bestuur van de vakcentrale, en verantwoordelijk voor het CAO-beleid.

De Waal praat morgen met de vakbondsvoorzitters over de resultaten van zijn rondgang. Hij zal dan naar verwachting voor het eerst openlijk zijn vertrek aankondigen. De Waal zit twaalf jaar in het FNV-bestuur waarvan acht als voorzitter.

De Waal zelf zegt de kritiek van de twee bonden dat er mensen ,,naar voren geschoven worden'' niet te begrijpen. In zijn weblog (dagboek op internet) van vrijdag noemt hij de verkiezingsprocedure juist ,,buitengewoon zorgvuldig''. De gesprekken van de afgelopen weken gingen volgens hem over de vraag ,,wie [uit het vierkoppige federatiebestuur] wil weggaan en wie wil blijven, en in welke functie''. Dat is volstrekt normaal, zegt De Waal.

Volgens hem bepaalt het bestuur van de vakcentrale niet wie de kandidaten zijn, maar bepalen de bonden dat. ,,Bonden kunnen zelf kandidaten naar voren schuiven, eventueel, wanneer men wil, na raadpleging van de achterban. Op ons congres in mei vindt dan een verkiezing plaats uit de door de bonden gestelde kandidaten.''

FNV Bondgenoten, waar Henk van der Kolk voorzitter is, en FNV Kiem zeggen dat de kritiek de procedure betreft, en niet de persoon van Jongerius, die zij ,,een acceptabele kandidaat'' noemen.

De twee vakbonden steunen De Waal in zijn suggestie dat er een vrouwelijke voorzitter zou moeten komen. Toen Edith Snoey vorige week de eerste vrouwelijke voorzitter van ambtenarenvakbond Abvakabo werd, zei De Waal: ,,Dit smaakt naar meer.'' Bondgenoten en Kiem spreken openlijk hun voorkeur uit voor een vrouwelijke voorzitter ,,als De Waal zich niet verkiesbaar zou stellen''. Volgens bronnen binnen de vakcentale staat het vast dat De Waal opstapt.