Smakeloze beëdiging met `strijdknots' van Joesjtsjenko 1

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 23 januari staat een artikel over de beëdiging van Viktor Joesjtsjenko als president van Oekraïne. Daarin wordt vermeld dat ter opluistering van de ceremonie door een Pools museum de strijdknots van de kozakkenhoofdman Bogdan Chmelnitski beschikbaar was gesteld. Op het tv-journaal was te zien dat de aartsbisschop deze strijdknots aan Joesjtsjenko overhandigde. Dit doet het ergste vrezen voor de nieuwe president en Oekraïne. Chmelnitski was bij zijn opstand tegen de Poolse overheersing in 1648 de aanstichter van een van de ergste progroms die het Oost-Europese jodendom vóór de nazi's ooit hebben geteisterd. Op zijn instigatie vermoordden en verkrachtten zijn kozakken tienduizenden joden, onderwierpen hen aan onvoorstelbaar gruwelijke folteringen, en voerden er duizenden als slaven weg. Het getuigt, op zijn minst, van bijzonder slechte smaak om deze figuur als `vader van de natie' te vereren, zeker als Oekraïne ooit deel van Europa wil uitmaken.

    • Prof.Dr. Harry N.A. Priem