Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Halve AOW-uitkering

Waarom betalen vrouwen niet meer pensioenpremie dan mannen? En: kun je optreden tegen een werkgever in het buitenland die geen AOW-premies heeft afgedragen?

Ik ben een man van 52. Mijn vrouw is 48. Omdat ik afwisselend in loondienst en als zelfstandige heb gewerkt, krijg ik later maar heel weinig pensioen. Daardoor is na mijn 65ste de AOW mijn belangrijkste bron van inkomen. Ik heb gelezen dat ik straks maar een halve AOW-uitkering krijg en dat de andere helft pas wordt uitbetaald als mijn vrouw ook 65 is. Mijn vrouw heeft sinds de geboorte van onze kinderen niet meer buitenshuis gewerkt en voor zover wij weten heeft ze voor die tijd ook geen pensioen opgebouwd.

(J.V.)

Hoeveel AOW iemand vanaf zijn 65ste krijgt, hangt af van zijn persoonlijke omstandigheden. Iemand die alleen woont, krijgt een uitkering van 70 procent. Iemand die getrouwd is of samenwoont, krijgt een uitkering van 50 procent. Beide partners hebben recht op een uitkering van 50 procent, dus samen ontvangen ze 100 procent. Als de ene partner 65 is en de ander is jonger, kan de oudste in aanmerking komen voor een partnertoeslag. De hoogte van de partnertoeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongste partner. Mensen krijgen de toeslag alleen als de jongste partner geen eigen inkomen heeft, of maar heel weinig verdient.

Met ingang van 2015 wordt deze partnertoeslag afgeschaft. Het kabinet gaat ervan uit dat mensen die in 1950 of later geboren zijn een eigen inkomen hebben en dus geen behoefte hebben aan een partnertoeslag. De werkelijkheid is anders. Hoewel het aantal alleenverdieners sterk afneemt, bestaat deze groep nog steeds. Dit geldt beslist voor de leeftijdscategorie die rond 1950 geboren is. En omdat bij huwelijkspartners de man gemiddeld bijna 3 jaar ouder is dan de vrouw, zullen heel wat mensen nadeel ondervinden van deze maatregel. Uw brief is daar een voorbeeld van.

U bent 52, dus u hebt nog 13 jaar de tijd om u op de nieuwe situatie voor te bereiden. Dat zou u kunnen doen door alvast te gaan sparen. Als u vanaf nu elke maand 100 euro op een spaarrekening zet, kunt u vanaf uw 65ste vier jaar lang elke maand minstens 300 euro opnemen. (Na die vier jaar krijgt uw vrouw immers haar AOW-uitkering.) Waarschijnlijk meer, want u krijgt natuurlijk rente. Op een AOW-uitkering van zo'n 575 euro netto (dat is het bedrag dat u zou krijgen als u nu 65 zou zijn) is dat een substantieel bedrag. Een andere oplossing is dat uw vrouw een baan zoekt. Dat levert nu extra geld op en straks misschien ook nog een hoger pensioen.