Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

`Groepsgrootte niet uitbreiden'

De groepsgrootte in jeugdgevangenissen mag niet worden uitgebreid en het aantal behandelaars per groep mag niet worden verlaagd. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gisteren besloten. Daarmee zijn twee van de drie bezuinigingsmaatregelen die minister Donner (Justitie) de jeugdinrichtingen wil opleggen, van de baan.

De derde maatregel die Donner heeft voorgesteld, meer jeugdige gestraften op een cel, mag wel doorgaan. Volgens de Ondernemingskamer betreft het hier een `pilot' die met zoveel randvoorwaarden is omgeven, dat ,,niet kan worden gezegd dat justitie niet in redelijkheid tot deze pilot heeft kunnen komen.'' Drie jeugdgevangenissen zullen nu gaan experimenteren met 2 meisjes op een `kamer', voor jongens geldt het aantal van drie of meer.

De groepsondernemingsraad Justitiële Inrichtingen, die de ondernemingsraden van alle jeugdinrichtingen vertegenwoordigt, had bezwaar gemaakt tegen de maatregelen van Donner. De groepsondernemingsraad vindt de bezuinigigen van Donner `kortzichtig en dom' en zelfs gevaarlijk. Verscheidene deskundigen uit de jeugd-en kinderpsychiatrie bevestigden dat meer jongeren op een groep met minder begeleiders, tot onveilige situaties kan leiden. Volgens de groepsondernemingsraad heeft justitie niet gekeken naar opvoedkundige aspecten van de maatregelen en alleen financiële argumenten gegeven. Jeugdgevangenissen moeten 16 procent bezuinigen op hun totale budget van 270 miljoen euro per jaar. Daarnaast moeten de vijftien justitiële jeugdinrichtingen de komende jaren honderden kinderen extra kunnen plaatsen, naast de 2.400 bestaande plekken.

De Ondernemingskamer heeft nu geoordeeld dat de behandelgroepen van gedetineerde jongeren niet van 10 naar 12 plaatsen mogen worden uitgebreid. Het aantal groepsleiders mag niet van 9 teruggebracht worden tot 8,2. De Ondernemingskamer oordeelt dat justitie niet heeft kunnen uitleggen waarom enkele jaren geleden het aantal behandelaars juist is uitgebreid van 8,2 naar 9, en waarom dat nu weer teruggedraaid wordt. De uitbreiding van het aantal behandelaars was destijds om ziekteverzuim, werkdruk en onveiligheid van het personeel te voorkomen.