Fundamentalisme

Het artikel van Michèle de Waard, `Verdedig uw democratie met alle middelen' (Zaterdags Bijvoegsel, 22-1), was verhelderend. Tussen de vele meningen in de media die om de hete brij heen draaien, legde de Duitse islamkenner Bassam Tibi eindelijk de vinger op de zere plekken van onze democratie. Het artikel zou door alle media, politici, scholen en dergelijke als basis voor probleemoplossende discussie moeten dienen.

Met name wat Tibi zegt over een fundament van een democratie die onder meer op scheiding van kerk en staat is gebaseerd. Dit moet volgens hem veel sterker worden uitgedragen dan nu het geval is, in media, politiek, op scholen, in bedrijven, bij sportverenigingen en in gevangenissen waar radicale moslims hun straf uitzitten. Helaas beseft Tibi onvoldoende dat dit het grootste probleem van de Nederlandse samenleving en democratie is. Politieke en fundamentalistische islamieten zullen ons op dit zwakke punt nog lang weten te ontregelen. Komen we nationaal op dit punt op korte termijn niet tot heldere oplossingen en een duidelijke visie, houding en gedragscode, dan vrees ik het ergste voor onze Nederlandse samenleving.

    • Wil van der Veur Bennekom