Fransen tegen Haags debat

De Franse ambassade in Den Haag heeft betrokkenen bij een openbaar debat over de islam geïntimideerd wegens deelname door de Zwitserse islamitische intellectueel Tariq Ramadan. Dit zeggen betrokkenen en Ramadan. Ambassadeur Anne Gazeau-Secret ontkent de intimidatie, evenals het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ramadan, die populair is bij moslimjongeren, is in Frankrijk een zeer controversiële figuur. Hij zou met twee tongen spreken en een islamitisch Europa nastreven in plaats van een Europese islam, zoals hij beweert. Ramadan gaf op 13 en 14 oktober lezingen op de Nederlandse ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken.

Het debat over de islam vond vorige week vrijdag plaats, als onderdeel van het literatuurfestival Winternachten. De intimidatie zou vorige maand begonnen zijn. Directeur Ton van de Langkruis werd gebeld door ambassademedewerker Gilbert van de Louw die op ,,een hoge, dwingende en vervelende toon'' blijk gaf van zijn ongenoegen over de deelname van Ramadan. Discussievoorzitter Michaël Zeeman werd door ambassadeur Gazeau-Secret zelf gebeld. Zij waarschuwde hem voor Ramadan, ,,een wolf in schaapskleren''. Ook de socioloog Paul Scheffer werd door haar gebeld. De Franse islamkenner Olivier Roy, werd door een met Gazeau-Secret bevriende radiojournalist voorgehouden dat zijn deelname zijn reputatie zou schaden. Roy is adviseur van de Franse overheid.

Volgens Gazeau-Secret, die volgende week terugkeert naar Frankrijk, is er sprake van een ,,campagne'' tegen haar. Gevraagd om commentaar zegt zij dat ,,betrokkenen'' haar hebben gebeld om informatie over Ramadan. Ze wil geen namen noemen. In dagblad Trouw zei ze dinsdag dat haar acties `niet officieel' waren. Twee dagen later ontkende ze tegenover het Franse dagblad Le Monde zelf contact te hebben gezocht. In dezelfde krant spreekt Scheffer deze lezing tegen. Ook tegenover NRC Handelsblad ontkent hij gebeld te hebben, evenals Zeeman en Van de Langkruis.

Naar verluidt zou de Franse ambassade eerder een veto uitgesproken hebben ten aanzien van Ramadan, in verband met een door de gemeente den Haag georganiseerd debat over de islam, dat op 1 december zou plaatsvinden. Het debat, onderdeel van een reeks voor in Den Haag wonende buitenlanders, was bedoeld voor Franse expats. Het debat werd volgens Scheffer ,,om vage redenen'' op het laatste moment afgeblazen. Het werd door de moord op filmmaker Van Gogh `niet opportuun' geacht. Volgens Gertjan Verhoog, de voor de debatten verantwoordelijke ambtenaar, was tijdgebrek de reden. Het vermeende verzet tegen Ramadan door de ambassadeur wil hij bevestigen noch ontkennen.

In een persverklaring heeft Ramadan laten weten in de gang van zaken het bewijs te zien voor zijn stelling dat de Franse overheid hem monddood wil maken. Juist deze week bracht hij een boek uit over de vijandelijkheid die hij ontmoet. Vorig jaar weigerden de VS hem onverwacht een werkvisum ten behoeve van een hoogleraarschap aan een Amerikaanse universiteit. Ook daarin ziet Ramadan de hand van de Franse overheid.

    • Pieter Kottman