De krant antwoordt

Sport en cultuur zijn in het palet aan voorkeuren van vaste lezers van de krant enigszins elkaars tegenpolen. Sport is een `jonge mannen' onderwerp. En cultuur, vooral boeken, een `middelbare vrouwen' onderwerp. Dat zijn gegevens die voortkomen uit het jaarlijkse lezerspanel-onderzoek dat de krant houdt. Daarmee bedoel ik dat deze categoriën lezers aan deze thema's bovengemiddelde waarde toekennen. Het is niet zo dat sport `alleen' door jonge mannen wordt gelezen en het Cultureel Supplement `alleen' door vrouwen.

Deze groepen zijn wel relatief oververtegenwoordigd bij die onderwerpen. Dus kun je aannemen dat het voor deze groepen thema's zijn waarop zij de krant beoordelen.

Kijken we naar de waardering van de gemiddelde lezer van NRC Handelsblad, dan `scoort' cultuur ook beter dan sport. `Kunst en cultuur' staat in de toptien van meest interessante onderwerpen op nummer zeven. Sport staat op twintig. Maar op deze `waarderingsindex' is de winnaar echter `literatuur'. Net een neuslengte voor buitenlands nieuws, gevolgd door financieel-economisch nieuws, politiek, wetenschap en binnenland. Film staat op acht. Sociaal-maatschappelijk nieuws op negen en onderwijs op tien. Dus in de interesse-toptien van lezers van deze krant staan drie culturele thema's. Muziek staat overigens op elf. Er is geen ontkomen aan: u leest een culturele krant, met een Agenda-bijlage op donderdag. Een Cultureel Supplement en een Boekenbijlage op vrijdag. Ook de zaterdagbijlage Leven &cetera heeft een cultuurpagina met boeken, dvd's en cd's. Iedere dag brengen we inderdaad een kunstpagina met recensies en nieuws uit de kunstsector. Maandag is er een aparte muziekpagina en woensdag een filmpagina. Op zaterdag is er, binnenkort wekelijks, een pagina met buitenlands kunstnieuws. Er zijn zeventien kunstredacteuren.

Sport heeft op maandag drie pagina's, op zaterdag twee en van dinsdag tot en met vrijdag een. Grotere achtergrondverhalen over sport verschijnen overigens met enige regelmaat in het Zaterdags Bijvoegsel en het maandblad M. Redactioneel heeft sport een hogere prioriteit dan bij de gemiddelde lezer. Wij denken dat sport maatschappelijk en journalistiek van meer belang is dan `opvoeding' (18) `filosofie' (15) of `geld beleggen' (12). Daarom hebben we ook zeven sportredacteuren. Verder zijn de gemeten interesseverschillen bij de gemiddelde lezer nu ook weer niet zo schokkend. Alle thema's tussen elf en twintig krijgen een ruim voldoende cijfer tussen ruwweg een zes en een zevenenhalf. (In de toptien is het dringen rondom een 8+ voor literatuur en een krappe 8- voor onderwijs). Als ik het profiel van de krant naast het interesseprofiel van de lezer leg, denk ik dat we vooral bij filosofie en opvoeding nog te weinig aanknopingspunten bieden. De vraag van de lezer om meer techniek kan ik op basis van het panelonderzoek niet beantwoorden. Het is niet apart nagevraagd. Het onderwerp `Reizen' heeft een vaste plek verworven in de bijlage Leven.

Mijn conclusie is dat het voor de redactie vooral interessant is om te weten waar de lezer zich het minst voor interesseert. Dat zijn zaken als `regionaal nieuws', `huis en tuin' en `kleding en mode'. Maar bij `natuur' en `voeding' kruipen we toch weer naar een vijf toe. En bij `consumenteninformatie' staat de waarderingsindex op voldoende. Leuk om te weten. Maar niet om van achterover te vallen. En overigens staat de uitnodiging aan de lezer om goeie vragen over redactioneel beleid te stellen aan lezerschrijft@nrc.nl nog steeds.

    • Folkert Jensma