Burgemeesters hekelen folder van ministerie

Een brochure die het ministerie van Binnenlandse Zaken deze week aan alle 483 burgemeesters heeft gestuurd, heeft tot grote ergernis geleid bij de verenigde burgemeesters. Volgens de beroeps- en belangenorganisatie het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wekt minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) met de folder ten onrechte de indruk dat de gekozen burgemeester al een feit is.

In de brochure `De nieuwe burgemeester' legt het ministerie uit waarom in 2006 een gekozen burgemeester moet worden ingevoerd en hoe de kandidaatstelling zal verlopen. Vanaf 2006 wil minister De Graaf in alle gemeenten de gekozen burgemeester invoeren. De nu zittende burgemeesters zullen volgens een in november vorig jaar ingediend wetsvoorstel worden ontslagen. Zij kunnen campagne voeren voor een nieuwe termijn.

In de inleiding van de brochure schrijft De Graaf dat ,,een burgemeester met meer bevoegdheden maar zonder kiezersmandaat'' niet voldoet aan ,,de eisen die een moderne lokale democratie stelt. Burgers willen zelf bepalen wie hun lokale regeringsleider wordt''. In de brochure staat verder onder meer aan welke campagne- en integriteitsregels de kandidaten moeten voldoen.

Volgens voorzitter J.J.H. Pop van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (tevens burgemeester van Haarlem) is de brochure slecht gevallen bij zijn achterban. ,,Het ministerie doet het nu voorkomen alsof de gekozen burgemeester een gelopen race is, maar zo ver is het nog lang niet.''

De Tweede Kamer heeft nog geen beslissing genomen over invoering van de gekozen burgemeester. De oppositiepartijen hebben zich tegen het plan verklaard. De PvdA wil dat de gemeenteraad de burgemeester gaat kiezen. Ook de coalitiepartijen CDA en VVD hebben nog bezwaren bij de gekozen burgemeester. Het CDA vindt, net als de verenigde burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat een invoering ineens in 2006 te snel gaat.

Voorzitter Pop zegt ,,al langer het gevoel te hebben dat de bezwaren van het lokaal bestuur tegen de gekozen burgemeester in het kabinet niet worden gehoord''.

Inmiddels hebben twee burgemeesters besloten een mogelijke invoering van de gekozen burgemeester niet af te wachten. De burgemeesters Meijers van Onderbanken en Van der Hart van Oud-Beijerland doen binnenkort om principiële redenen afstand van hun functie. Meijers: ,,We moeten meedoen in de stroom van vluchtigheid die in de maatschappij overheerst. Dat wil ik niet.''

burgemeesters: pagina 2

    • Guus Valk
    • Tom Kreling