4.000 Irakezen hebben gestemd

Ongeveer 4.000 in Nederland verblijvende Irakezen hebben gisteren gestemd voor een nieuw parlement in Irak. Dat schat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die de Iraakse verkiezingen in het buitenland coördineert. Bij het stembureau in Rotterdam brachten tegen de 2.000 Irakezen hun stem uit, in Amsterdam rond de duizend en in Zwolle bijna achthonderd. Circa de helft van de 29.000 stemgerechtigde Irakezen heeft zich als kiezer laten registreren. Zondag gaan de stembussen in Irak open. Op die dag wordt ook de grootste drukte in Nederland verwacht.