Wat & Hoe in het Italiaans met John Grisham

De meester van de rechtbankthriller John Grisham treedt in zijn nieuwe roman ruim buiten de kaders van de juridische strijd. Zijn hoofdpersoon Joel Backman is weliswaar in naam een advocaat, maar in de jaren negentig wist hij als `juridisch adviseur' de kost aanzienlijk beter te verdienen in het lobby-circuit. En zodoende raakte hij betrokken bij zaken die op het vlak van spionage en geheime diensten liggen.

Grisham, met andere woorden, wipt even over de grens van zijn zelfbedachte genre. En hoewel hij zijn bedenksels ook ditmaal weer in een zeer vlot leesbare vorm presenteert, kun je werkelijk niet met recht beweren dat het een goed boek is, een waardige Grisham of zelfs maar een spannend verhaal.

De arrogante Backman is door opzienbarend krachtig overheidsoptreden achter de tralies beland en krijgt na zes jaar gratie. Zijn grote geheim heeft hij echter nooit geopenbaard en zijn invrijheidsstelling moet het proces in gang zetten waardoor dat geheim alsnog boven tafel komt. Dat is de info die de lezer dankzij inkijkjes in Pentagon en Witte Huis krijgt en die Backman zelf moet uitzoeken. Zijn nieuwe – niet helemaal waterdichte – identiteit en langdurige inburgeringcursus in Italië, vormen het ultieme drukmiddel om Backmans geheim te kraken.

Tot zover het verhaal in grote lijnen, dat op microniveau weinig meer is dan een lang uitgesponnen cursus `Wat & Hoe in het Italiaans'. De interactie tussen de personages is niet intrigerend, de dreiging is te schetsmatig om indruk te maken en de geheime diensten gedragen zich ronduit knullig. Het stemt treurig, met name na het teleurstellende Laatste Jurylid van vorig jaar. De grote Grisham die zeker in zijn beginjaren nog wel eens ethische kwesties wist aan te roeren – al leverde dat nooit wereldschokkende inzichten op – en in elk geval een dusdanige spanning wist op te wekken dat je als lezer de bladzijden ademloos omsloeg, die Grisham is niet meer.

John Grisham: De Deal. A.W.Bruna, 328 blz. €19,95 (geb. €24,95).

    • Gert Jan de Vries