Rechter: minder pensioenstijging ouderen Campina

Het pensioenfonds van zuivelbedrijf Campina mag zijn bijna 7.000 gepensioneerden minder prijscompensatie geven om zijn financiële positie te herstellen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem afgelopen week geoordeeld in afwijking van een eerdere uitspraak in maart vorig jaar van de rechtbank in Arnhem.

De uitspraak van het gerechtshof is een tegenslag voor de gepensioneerden bij Campina en elders die in toenemende mate naar de rechter stappen om te voorkomen dat de prijscompensatie (zogeheten indexatie) die zij verwachten wordt verlaagd. Vorig jaar verloren ook de gepensioneerden van kopieermachinefabrikant Océ een rechtszaak om de indexatievermindering tegen te houden.

Per eind 2003 moesten bijna driehonderd pensioenfondsen hun financiële positie nog verbeteren na de beleggingsverliezen op de beurs in 2001 en 2002 en de jarenlang ondermaatse premieheffing bij werkgevers en werknemers. In het kader van deze herstelplannen reduceren talloze fondsen ook de prijscompensatie voor gepensioneerden.

Het hof in Arnhem concludeert in de Campina-zaak dat het pensioenfonds geen correcte procedure heeft gevolgd bij het indexatiebesluit, maar dat de belangen van gepensioneerden wel op evenwichtige wijze zijn behandeld. Evenwichtige belangenafweging is de centrale norm in de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Het pensioenfonds wil de indexatie 1,2 procentpunt verlagen tot 0,7 procent.

Naast de reductie van de indexatie in de jaren 2004 tot en met 2008 voorziet het herstelplan van het pensioenfonds ook in hogere premies voor werkgever en werknemers. Campina genoot eerder jarenlang een lagere premie.

Bij zijn oordeel laat het Arnhemse hof meewegen dat de deelnemersraad, waarin naast werknemers ook ex-werknemers ,,ruimschoots'' zijn vertegenwoordigd, in meerderheid akkoord is gegaan met de indexatievermindering.

Waar de rechtbank de financiële positie van het fonds adequaat achtte en geen reden zag voor minder indexatie, volgt het hof de lezing van het pensioenfondsbestuur dat er onvoldoende geld is.