Hoe vee verdween uit Jorwert

Het lot van 151 in beslag genomen koeien heeft de aandacht getrokken van enkele parlementariërs. Waren de dieren ondervoed of niet?

Ja, haar koeien waren mager, maar zo mager dat inbeslagname de enige optie was? Boerin Anna Kingma is woedend. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft twee weken geleden 151 van haar runderen in beslag genomen. De LID heeft opsporingsbevoegdheid en mag, in overleg met het openbaar ministerie, dieren in beslag nemen als hun welzijn in gevaar is.

Dat was nodig, oordeelde de LID op 7 januari, omdat de runderen ,,broodmager'' waren. Het vee zou al langere tijd geen voer hebben gehad. De eigenaresse verzette zich tegen de inbeslagname. Pas nadat de politie urenlang op haar in had gepraat, staakte zij haar verzet. Het vee is inmiddels verkocht.

Maar de advocaat van Kingma eist nu de roodbonte koeien terug, omdat ze bij een herkeuring gezond bleken. Tegen de betrokken opsporingsambtenaar van de LID, Sjoerd Hoekstra, loopt een intern onderzoek. Hij zou de betrokkenen hebben bedreigd.

Opmerkelijk is dat de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw het twee weken voor de ontruiming niet nodig achtte de boerderij te ontruimen. De Kamerleden Waalkens (PvdA) en Atsma (CDA) hebben hierover vragen gesteld aan minister Veerman (Landbouw). De Dierenbescherming wil uitzoeken hoe de afstemming met de AID in de kwestie is geweest. Woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming verklaart dat er meer klachten over Hoekstra zijn binnengekomen. ,,Als waar is wat wordt beweerd, kan dat niet.''

Hij verklaart dat de AID de dieren wellicht met een ander oog beoordeelde dan Hoekstra. ,,Wij kijken misschien iets meer naar dierenwelzijn.'' Woordvoerder Louis Steens van de AID bestrijdt dit. Hij vindt het vreemd dat de LID niet heeft overlegd met de AID over de inbeslagname. ,,De afspraak is dat wij als primaire handhavingsdienst door de LID van dit soort zaken in kennis worden gesteld.'' Dat de AID-controleurs bij hun bezoek aan Kingma's veestapel geen aanleiding zagen maatregelen te nemen, duidt er volgens hem op dat er toen met het welzijn van de koeien weinig mis was.

De advocaat van de boerin, A. Boonstra, bestempelt het optreden van Hoekstra als ,,chaotisch en ondoordacht.'' Hij beraadt zich op verdere stappen, ook omdat de officier van justitie aanvankelijk beval dat de boerin 65 koeien mocht houden. Dat is niet gebeurd, omdat de opsporingsambtenaar het vee al had doorverkocht. Uit de herkeuring van de runderen, drie dagen na de inbeslagname door een veearts, blijkt volgens Boonstra dat de dieren gezond waren. ,,Dus kunnen ze in principe terug naar Kingma.'' Lukt dat niet, dan wil zijn cliënt een schadevergoeding. De opbrengst van de verkoop gaat al naar Kingma, maar die zou veel lager zijn dan de werkelijke en emotionele waarde van de veestapel.

Kingma's zus en neef deden aangifte tegen opsporingsambtenaar Hoekstra wegens bedreiging. Hij zou furieus zijn geworden, toen ze tijdens de afvoer van het vee weigerden te vertrekken. Bovendien zou Hoekstra de dieren met stokken de veewagen in hebben geslagen, getuigde een andere aanwezige.

Opsporingsambtenaar Hoekstra wil zelf niet reageren. ,,Ik onthoud mij van commentaar. De pers wil me belachelijk maken.'' Eerder zei hij tegen een verslaggever van de regionale omroep Omrop Fryslân dat de inbeslagname noodzakelijk was. ,,Ik doe dit werk achttien jaar en weet heel goed hoe ik vee moet beoordelen.'' Hij verklaarde dat hij bij een bezoek ,,binnen vijf minuten'' door heeft hoe de vlag erbij hangt. ,,Ik ken deze mevrouw heel goed en heb haar diverse malen gewaarschuwd beter voor haar koeien te zorgen.''

    • Karin de Mik