Grondwetreferendum

In het bericht Referendum grondwet EU (25 januari, pagina 3) staat dat de vraagstelling in het referendum over de Europese grondwet vermoedelijk luidt: Bent u voor of tegen een grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie? Gevraagd wordt evenwel naar hét grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie.