Brussel: kamp was wél `Duits'

Na Poolse bezwaren heeft het Europees Parlement een resolutie naar aanleiding van de herdenking van Auschwitz gisteren aangepast. In de tekst staat nu een directe verwijzing naar de Duitse betrokkenheid bij het kamp. In de oorspronkelijke tekst werd gesproken over het ,,door Hitlers nazi's gebouwde vernietigingskamp in Auschwitz-Birkenau''. Dit leidde in Polen tot grote verontwaardiging. De grootste krant van Polen sprak van een ,,historische facelift''. Volgens Jaroslow Mensfelt van het Auschwitz-museum op het terrein van het voormalige concentratiekamp werd hierdoor de schuld geobjectiveerd. ,,Als je alleen nazi's zegt, is het net alsof je het over marsmannetjes hebt''.

In de gisteren zonder tegenstemmen aangenomen resolutie wordt nu gesproken over ,,nazi-Duitslands vernietigingskamp in Auschwitz-Birkenau''. Bij de aanpassing van de tekst speelde de Duitse voorzitter van de socialistische fractie Martin Schulz een actieve rol. Eerder in het debat had hij Auschwitz ,,het morele dieptepunt van mijn land'' genoemd. ,,Het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau is door Duitsers opgezet, door misdadigers die tot mijn land behoorden, door mensen die het aanzien van mijn land op een manier en wijze bezoedeld hebben zoals daarvoor en daarna nooit meer is voorgekomen.'' Hij erkende daarmee voluit de Duitse verantwoordelijkheid. Volgens Schulz is Auschwitz een ,,erfenis'' die de huidige Duitse generatie overneemt.

Ook op een ander punt zijn de Polen, die sinds 1 mei van het afgelopen jaar deel uitmaken van de Europese Unie, tegemoet gekomen. Aanvankelijk stonden in de tekst van de parlements-uitspraak de Polen achterin de rij van slachtoffers opgesomd, na een verwijzing naar de homoseksuelen. In Polen werd er op gewezen dat in Auschwitz 150.000 landgenoten zijn omgebracht. In de nieuwe tekst worden de Polen nu direct na de vermoorde Joden en Roma genoemd. Ook is in de nieuwe tekst het aantal slachtoffers gespecificeerd. In de ontwerptekst stond honderdduizenden slachtoffers, in de nieuwe tekst is spraken van een ,,gecombineerd aantal van 1,5 miljoen'' slachtoffers.