Weinig animo ballingen

In totaal 280.303 Iraakse ballingen hebben zich in het buitenland laten registreren om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor een grondwetgevende Nationale Assemblee in Irak.

Dat is minder dan een kwart van de kiesgerechtigden, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die namens de Iraakse Onafhankelijke Verkiezingscommissie de verkiezingen in het buitenland organiseert. De ballingen kunnen van vrijdag tot en met zondag in 36 steden in de 14 deelnemende landen stemmen. In Irak hebben de verkiezingen zondag plaats. De verkiezingen in het buitenland kosten de Iraakse overheid, die steun krijgt van de Verenigde Naties en de Europese Unie, 92 miljoen dollar.

De registratieperiode, die eerst tot afgelopen zondag zou duren, was met twee dagen verlengd. Volgens een IOM-woordvoerder in Genève hadden veel Irakezen niettemin te weinig tijd – of geld – om zich te komen aanmelden. De Iraakse verkiezingscommissie wees er ook op dat sommige landen, met name Turkije, eisten dat de Irakezen een verblijfsvergunning toonden. Er waren grote verschillen per deelnemend land. In Jordanië bijvoorbeeld meldde niet meer dan 11 procent van de 180.000 stemgerechtigden zich aan. In Denemarken liet 87 procent van de 15.000 potentiële kiezers zich registreren. Daar kregen Irakezen reiskosten vergoed. Irakezen met de Israëlische nationaliteit mogen niet stemmen. Niet omdat zij joden zijn, aldus de commissie, maar omdat Irak geen betrekkingen met Israël onderhoudt. De stemmen van de ballingen leggen bij de verkiezingen verhoudingsgewijs niet veel gewicht in de schaal. In Irak zijn ruim 14 miljoen stemgerechtigden.