VVD: nog minder banen bij overheid

Bij de overheid moeten duizenden banen extra verdwijnen die overbodig worden door vermindering van de administratieve rompslomp voor bedrijven. Dit heft Kamerlid Aptroot (VVD) gisteren voorgesteld bij overleg in de Tweede Kamer met minister Zalm (Financiën, VVD) en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA). Volgens Aptroot kunnen in enkele jaren 24.000 banen bij de overheid verdwijnen. Hij krijgt hiervoor steun van coalitiegenoten Koopmans (CDA) en Bakker (D66), al leggen zij zich niet vast op aantallen.

Het kabinet wil dat bedrijven minder formulieren hoeven in te vullen en minder vergunningen hoeven aan te vragen. Gedurende deze kabinetsperiode moet de administratieve lastendruk met 25 procent omlaag, waardoor het bedrijfsleven vier miljard euro zal besparen. Minder regels leiden ook tot een vermindering van de bureaucratie in de collectieve sector. Volgens een eerdere berekening van het Centraal Planbureau kunnen hierdoor 24.000 banen van ambtenaren vervallen.

De bezuiniging die dit oplevert, wil Aptroot gebruiken voor extra werk (`blauw op straat, handen aan het bed'), voor verlaging van het financieringstekort en voor lastenverlichting. Koopmans steunde hem, mits er geen banen in het onderwijs, de verpleging en bij de politie worden geschrapt.

Zalm reageerde afwijzend op het voorstel. Volgens de minister heeft het kabinet de ministeries al forse bezuinigingen op het personeelsbestand opgelegd. Hij noemde als voorbeelden de Belastingdienst, waar het aantal medewerkers met tien procent wordt teruggedrongen, en het ministerie van VROM dat 15 procent personeel inlevert.

De Kamerleden toonden zich gisteren tevreden over de voortgang bij de verlaging van de administratieve lastendruk. De inspanningen van het kabinet om dit onderwerp binnen de EU aan de orde te stellen en om de nadruk te leggen op regels voor het midden- en kleinbedrijf, kregen bijval. Zalm en Van Gennip verzekerden dat het proces op schema ligt en dat een kwart minder administratieve lasten in 2007 haalbaar blijft.