Richting geven in Irak is mede Nederlandse taak

In het hoofdartikel van 18 januari over Nederland en Irak stelt deze krant dat de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak niet moet worden verlengd. De Irakezen, aldus de commentator, dienen zelf hun zaken te gaan regelen. Uw redactie slaapt hier, gelijk Homerus ook wel eens deed.

Het is mede aan Nederland om richting te geven aan de gang van zaken in Irak en steun te blijven bieden aan het herstel en wederopbouw van de maatschappelijke organisatie, die tot op het bot beschadigd is door dictatuur, oorlog en etnische en religieuze conflicten. Saddam Hussein roeide een miljoen Iraakse burgers uit. De Amerikanen namen het voortouw om aan deze misstanden een eind te maken, een proces dat tot nu toe moeilijker verloopt dan gedacht en voorspeld.

Maar de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn ook niet in een paar maanden beëindigd. De Amerikanen hebben de Tweede Wereldoorlog met Britse en Canadese hulp beëindigd vanuit dezelfde mentaliteit waarmee ze nu in Irak aan de slag zijn gegaan. Nederland dient zich daarbij te blijven aansluiten.

    • E. Weijgers