Onderminister Feith van Defensie VS weg

Douglas Feith, de Amerikaanse onderminister voor Politieke Zaken op het ministerie van Defensie, heeft gisteren zijn ontslag aangekondigd. Hij zal in de zomer vertrekken.

Feith (51) is een van de `architecten' van de oorlog in Irak. Hij was een van de neo-conservatieven binnen de regering-Bush die pleitten voor een hard optreden tegen de Iraakse leider Saddam Hussein. In een open brief in 1998 aan president Clinton riepen hij en andere invloedrijke Amerikanen onder wie de huidige plaatsvervangend minister van Defensie Wolfowitz samen met de (nu in Washington zeer omstreden) Iraakse ballingenleider Ahmed Chalabi al op tot ,,verandering van het regime'' in Bagdad.

Na de aanslagen van 11 september 2001 werd het Amerikaanse beleid inzake Irak vanuit Feiths departement gecoördineerd, wat regelmatig zorgde voor conflicten met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendienst CIA. De ambtenaren van Feith wordt nu verweten inlichtingen over massavernietigingswapens in Irak selectief te hebben gebruikt, om een oorlog te verantwoorden. Saddam bleek uiteindelijk geen massavernietigingswapens meer te bezitten. Ook de beschuldigingen over Saddams vermeende banden met het terreurnetwerk Al-Qaeda kwamen uit Feiths bureau.

Ook wordt Feith verweten te weinig te hebben nagedacht over de wederopbouw van Irak. Het Pentagon gaf geen bijzonderheden over zij vertrek, en meldde alleen dat hij meer tijd aan zijn familie wilde besteden.