Kabinet voluit voor EU-verdrag

Minister-president Balkenende heeft gisteren de aftrap gegeven voor de `free publicity-campagne' die het kabinet gaat voeren vóór het Europees grondwettelijk verdrag. Over zo'n vier maanden is daar ook in Nederland een nationaal referendum over.

,,Laten we zelfbewust de aanval kiezen'', zei de premier tot zijn ambassadeurs die in Den Haag waren voor hun jaarlijkse samenkomst. ,,Welk perspectief bieden de tegenstanders van de Grondwet ons eigenlijk? Hun weg leidt naar vruchteloze stagnatie, fixatie op eigen belangen, en gebrek aan daadkracht bij het gezamenlijk aanpakken van de problemen die mensen raken.''

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) en staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) gaven de afgelopen weken te kennen dat de regering tot de dag van het referendum alles op alles zal zetten om ,,voluit'' en via alle media – ,,voor zover wij daartoe worden uitgenodigd'' – te bepleiten dat Nederlanders vóór de Europese Grondwet moeten stemmen.

Uit recent opinieonderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren, zou blijken dat de opkomst bij het referendum ruim 50 procent zal zijn, waarbij de vóór- en tegenstemmers elkaar globaal in evenwicht houden, maar een grote groep kiezers nog twijfelt.

Zou het geluid van de `tegen'-campagne te luid worden, dan zet de regering bovenop de free publicity-campagne alsnog geld in om via betaalde media het `voor'-standpunt uit te dragen.

Nicolaï gaf eerder aan dat daarvoor zo'n anderhalf miljoen euro is gereserveerd.