Hoge opbrengst suikerbieten

Door het goede weer is de suikerbietenopbrengst in Nederland in 2004 uitgekomen op 10,8 ton per hectare, net zo hoog als in het jaar ervoor. Dat heeft onderzoeksinstituut voor de bietenteelt IRS in Bergen op Zoom gisteren bekendgemaakt. Volgens het IRS zal de suikerproductie de komende jaren substantieel dalen omdat door Europese regels het quotum in Nederland kleiner wordt. Vooruitlopend op het lagere quotum hebben Suiker Unie en CSM beide een Nederlandse fabriek gesloten.