`Geen alcohol vóór conceptie'

Vrouwen én mannen doen er goed aan alcohol te vermijden als zij een kind willen krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag gepubliceerd advies aan de regering en de Tweede Kamer.

Nederland is het eerste land in de wereld dat ook mannen adviseert niet te drinken in de periode voor de conceptie.

Omdat bij zowel vrouwen als mannen de vruchtbaarheid al kan verminderen bij consumptie van één glas alcohol per dag, is het advies helemaal geen alcohol te drinken. Een van de studies waarop de Gezondheidsraad zijn advies baseert, toont aan dat vrouwen bij inname van deze hoeveelheid 40 procent minder kans hebben binnen zes maanden zwanger te raken dan vrouwen die niet drinken.

Het negatieve effect van alcohol op de vruchtbaarheid neemt bij beide seksen toe naarmate er meer geconsumeerd wordt. Uit een Deens onderzoek dat de raad gebruikt blijkt dat vrouwen wier man in de weken voor de conceptie twaalf of meer glazen alcohol per week had gedronken, 4,3 keer zoveel kans op een miskraam hadden als wanneer de man niets dronk.

De raad scherpt ook het advies voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding aan. Tot nu toe ontraadden artsen en voorlichters alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap, maar beschouwden zij een enkel glas meestal als niet gevaarlijk. De Gezondheidsraad adviseert nu helemaal niet te drinken, omdat ,,een veilige ondergrens niet is vast te stellen''.

Ook consumptie van één glas per dag tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op miskramen, sterfte in de baarmoeder en vroeggeboorte en kan een negatieve invloed hebben op de psychomotorische ontwikkeling na de geboorte. Omdat de onderzoeksmethoden in de internationale literatuur sterk verschillen, achtte de raad het niet mogelijk de omvang van de risico's te benoemen.

De Gezondheidsraad adviseert moeders ook niet te drinken tijdens de periode van borstvoeding of in elk geval drie uur te wachten met voeden na elk glas alcohol. Zuigelingen wier moeder één à twee glazen alcohol heeft gedronken, drinken ,,aanzienlijk minder'' borstvoeding en slapen slechter.