Falende artsen, zeurende patiënten

Veel artsen volgen de protocollen niet en kiezen voor medisch-technische oplossingen in plaats van effectievere remedies als meer bewegen en gezonder eten, schreef radioloog Ger Ritsema (Opinie & Debat, 15 januari). Maar ook patiënten vormen een probleem, want ze zeuren en willen evenmin meer bewegen of gezonder eten. Een tweede selectie uit de reacties.

Waarom zouden artsen zomaar wat aanrotzooien?

Ger Ritsema zegt in zijn artikel `Artsen houden zich niet aan de regels en patiënten zeuren' veel behartenswaardigs, dat helaas wordt overschaduwd door de titel, de toon en de demagogie van het stuk (Opinie & Debat, 15 januari). Want Ritsema wekt de indruk dat alle artsen maar wat aanrotzooien. Wat heeft hij daarbij te winnen; hij is toch ook arts? En wat winnen patiënten ermee? Een ongenuanceerd verhaal maakt veel mensen onnodig bang. Beter is het de misstanden, die er uiteraard wel zijn, in hun juiste perspectief te plaatsen en oplossingen voor te stellen. Daar heeft iedereen meer aan.

Bij artsen loopt het niet anders dan in andere sectoren van de maatschappij. Dat is ook de arts aan te rekenen, met dien verstande dat hij geen commerciële waar verkoopt maar zorg biedt binnen een strikte vertrouwensrelatie. Daardoor kan nu eenmaal niet van artsen worden verlangd hun hele hebben en houden op straat te gooien. De patiënt en zijn privacy moeten immers worden beschermd. De KNMG maakt zich hard voor de invoering van richtlijnen die artsen houvast bieden om hun patiënten zo goed en verantwoord mogelijk te helpen. Zij wil ook dat artsen zich tegenover hun patiënten, tegenover elkaar en tegenover verzekeraars en samenleving verantwoorden voor wat zij doen, in goede maar ook in verkeerde zin. Er wordt hard aan gewerkt om criteria op te stellen en in te voeren waaraan de prestaties van artsen worden afgemeten. Die worden openbaar gemaakt. De KNMG ontwikkelt een systeem voor het beoordelen van het functioneren van artsen, wat elders al gemeengoed is. Artsen zouden moeten worden gestimuleerd om fouten, ongelukken en incidenten te melden, niet primair om die artsen te straffen maar om te leren van wat er misgegaan is.

Wij willen Ritsema nageven dat het almaar verder uitbouwen en verfijnen van de medische behandelcultuur in deze samenleving uiteindelijk tot een uitzichtloze, maar ook onbetaalbare situatie leidt. Ook de KNMG vindt sinds jaar en dag dat er veel meer aandacht en geld besteed moet worden aan het verbeteren van de volksgezondheid, het bevorderen van gezond gedrag bij burgers, en aan preventie van ziekten.

    • Voorzitter Knmg
    • Peter Holland