Nawijn laat zich bejubelen

Het Tweede-Kamerlid Hilbrand Nawijn was gisteren gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang. Samen met Filip de Winter wil hij het Nederlandstalig gebied beschermen.

,,Trots kondigt staatssecretaris Wijn aan dat hij het tweede huizenbezit in Frankrijk en Spanje fiscaal wil aanpakken. Flink hoor. Maar is hij ook op onderzoek uitgeweest in Turkije en Marokko?'' En daar gingen de handen spontaan op elkaar. Voor volle zalen en ovationeel applaus moeten politici van de zo met zich zelf bezig zijnde Lijst Pim Fortuyn tegenwoordig naar het buitenland. Antwerpen dus. Voor zeker zo'n vijfhonderd receptiegangers van het, na een gerechtelijke uitspraak in Vlaams Belang omgedoopte Vlaams Blok sprak daar gisteravond Hilbrand Nawijn: Tweede-Kamerlid voor de LPF en tijdens het kortstondige regeeravontuur van die partij, minister van vreemdelingenzaken.

Maar was hij eigenlijk nog wel van de LPF? De laatste stand van zaken was dat hij nog wel lid van de fractie was, maar geen lid meer van de partij. Kort voor zijn optreden in één van de historische zalen van het Elzenveld had Nawijn op een persconferentie aangekondigd een eigen partij op te zullen richten: Lijst Hilbrand Nawijn. Om volgend jaar maart mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats Zoetermeer waar volgens hem ,,veel zal moeten veranderen''. Toch is dat wat hem betreft pas het begin. ,,De verkiezingen van 2006 moeten een draagvlak en graadmeter gaan vormen voor mijn deelname aan de landelijke verkiezingen in 2007'', aldus Nawijn.

Het programma is inmiddels al wel duidelijk. En over de vraag waar hij zijn inspiratie vandaan haalt hoeft zeker na zijn Antwerpse optreden ook geen misverstand meer te bestaan. Filip de Winter verwoordt het misschien allemaal wat retorisch begaafder, zoals gisteravond weer eens bleek, maar qua opvattingen zijn de leider van het Vlaams Belang en Hilbrand Nawijn volledig uitwisselbaar. In rap tempo somde de Nederlander zijn programmapunten op: De grenzen moeten verder dicht, het minderhedenbeleid moet worden afgeschaft, criminele allochtonen moet de Nederlandse nationaliteit worden ontnomen om hen daarna terug te sturen naar het land van herkomst. Bovenal zo maakte Nawijn kenbaar moet Nederland af van het principe 'Eigen volk laatst'. Nederland moet voor Nederland kiezen. En dat betekent voor hem eveneens dat Turkije niet in de Europese Unie thuishoort en nee tegen de Europese Grondwet. Juist ook voor ,,die bescherming van het Nederlandstalig gebied in Europa'' wilde Hilbrand Nawijn graag samen met Filip de Winter optrekken.

En Filip de Winter met Nawijn, zo was eveneens helder. Want iemand als Nawijn die het in ,,het huidige Nederlandse klimaat aandurft om het Vlaams Belang geen racistische partij te noemen was politiek moedig en verdiende respect''. En dat er nog veel mis was, daarover waren beiden het ook roerend eens. Zoals bijvoorbeeld de kwestie rond de Marokkaanse tasjesrover die vorige week in Amsterdam door de beroofde vrouw werd doodgereden. De Winter: ,,In het beste geval gaat het om een ongeval en in het slechtste geval om een daad van wettige zelfverdediging.'' Nawijn: ,,Het slachtoffer was kort voor een zwaar vergrijp door de rechter veroordeeld. Hoe kon deze Marokkaan nog vrij rondlopen. Waarom pakt justitie deze vrouw op en waarom had men niet eerder deze Marokkaan opgepakt?''

Het waren teksten waarvoor, getuige het daverende applaus, de aanwezigen gekomen waren. Volgend jaar zal blijken hoe de rest van het electoraat erover denkt: voor De Winter bij de raadsverkiezingen in Antwerpen en voor Hilbrand Nawijn in Zoetermeer.

    • Mark Kranenburg