Kritiek op quota-plan migranten van Tories

Zowel de Europese Unie als UNHCR, de VN-organisatie voor vluchtelingen, heeft gisteren zeer afwijzend gereageerd op het voorstel van de Britse Conservatieven om quota voor asielzoekers en immigranten in te stellen.

De leider van de Conservatieven, Michael Howard, kondigde maandag aan dat hij het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties wil opzeggen, als zijn partij na de volgende verkiezingen aan de macht zou komen. Zowel voor asielzoekers als economische migranten willen de Tories limieten instellen.

Economische migranten zouden nog slechts op basis van een puntensysteem naar Australisch model dienen te worden toegelaten, als het aan de Tories ligt. In 2003 verstrekten de Britse autoriteiten in totaal 140.000 buitenlanders een verblijfsvergunning. Veel te veel naar de smaak van de Conservatieven, die hiervan een belangrijk verkiezingsthema lijken te willen maken. Naar verwachting zijn er in mei verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Een woordvoerder van de Europees commissaris voor Justitie, Franco Frattini, verklaarde dat de lidstaten van de EU op grond van onderlinge afspraken niet langer de vrijheid hebben mensen willekeurig buiten de deur te houden. Op grond van Europees recht worden ze geacht elke individuele aanvraag serieus te beoordelen.

Frattini's kantoor bevestigde ook dat de invoering van quota voor asielzoekers zou betekenen dat de Britten zich moeten terugtrekken uit de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, een van de grondvesten van de EU. Zo'n vergaande stap zou zich moeilijk laten verenigen met een voortgezet Brits lidmaatschap van de EU. Ook de Liberaal-Democratische Lord Lester, een expert op het terrein van de mensenrechten, toonde zich gisteren tegenover het dagblad The Guardian geschokt dat de Tories dit standpunt huldigen.

Een woordvoerder van UNHCR in Genève, Rupert Colville, had eveneens felle kritiek op het voornemen van de Tories. ,,We vinden het een nogal verontrustend plan'', aldus Colville. Hij noemde het ,,nonsens'' om te zeggen dat het vluchtelingenverdrag van de VN uit 1951 uit de tijd was, zoals Howard had gedaan. Dit verplicht staten mensen die geweld of vervolging in eigen land ontvluchten onderdak te bieden. ,,We zouden zeer bezorgd zijn als een land als Groot-Brittannië zich zou terugtrekken'', aldus Colville. Dat zou volgens hem ook andere landen er toe kunnen aanzetten hetzelfde te doen. Daardoor zou het wereldwijde stelsel van asielverlening onder zware druk kunnen komen.

De Conservatieven op hun beurt toonden zich geërgerd over de reactie uit Brussel. Het feit dat de Britse regering zich niet op eigen houtje kan onttrekken aan de Europese asielafspraken, toont volgens Howard aan dat premier Blair stilzwijgend de zeggenschap over dit beleidsterrein aan Brussel heeft afgestaan, zo meldde The Independent vanmorgen.