Kabinet wil proef met detacheren van werklozen

Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat werknemers uit Midden- en Oost-Europa Nederlandse werklozen verdringen op de arbeidsmarkt. In de land- en tuinbouwsector beginnen op korte termijn proefprojecten waarbij Nederlandse werklozen worden ingehuurd via een detacheringsbedrijf. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gisteren aangekondigd in de Tweede Kamer. Uit cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen blijkt dat er sinds de toetreding van die nieuwe lidstaten in drie kwartalen meer dan 25.000 werknemers met een werkvergunning naar Nederland zijn gekomen. Een initiatief om Nederlandse werklozen te werven leverde slechts 383 kandidaten op.