Reclamewereld weet niet wat de kijker wil 1

De berichten luiden dat 80 procent van de kijkers zich van de reclameboodschappeen op de televisie afwendt (NRC Handelsblad, 13 januari). Dat dit door de reclamewereld als schokkend wordt ervaren, wijst niet op een hoge mate van inleving in de wens van de kijker. Wel illustreert het een verregaande geringschatting van het intellectuele niveau van de gemiddelde kijker, die van de veelal smakeloze en botte boodschappen gewoon genoeg heeft (overdosering).

Bovendien houden de reclamemensen hardnekkig vast aan de zegeningen van de aanbodeconomie. Dit, terwijl mondige kijkers zelf wel kunnen bepalen wanneer zij wat zullen aanschaffen en wij dus beland zijn in een vraageconomie.

Ook is het nauwelijks voorstelbaar, dat men zijn keuze voor een bepaalde koelkast nog langer laat bepalen door volgeschilderde wielrenners, race-auto`s, voetbalstadions en/of schaatsbanen. Van kritische leveranciers mag verwacht worden, dat zij hun reclamebudgetten nu flink gaan beperken om daarmee beter op prijs te kunnen concurreren.

    • J.J. van Oostendorp