Geld terug bij slecht onderwijs

Studenten die bewijzen dat een opleiding niet het beloofde betere onderwijs voor hun hogere collegeld biedt, moeten dat extra geld kunnen terugkrijgen. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) heeft gisteren ingestemd met een voorstel daartoe van het Kamerlid Tichelaar (PvdA).

Rutte is er niet van overtuigd dat experimenten met selectie van studenten en een hoger collegegeld zonder meer een positief effect op het onderwijsniveau hebben. Hij heeft slechts vermoedens in die richting. Mochten de experimenten op dit vlak mislukken, dan zal de bewindsman de studenten het extra collegegeld, dat tot 4.500 euro per jaar kan oplopen, uit de overheidskas teruggeven.

Een Kamermeerderheid is sceptisch over de voorstellen die universiteiten en hogescholen hebben ingediend. Wat zij ,,evidente meerwaarde'' noemen wordt door veel fracties gezien als standaardkwaliteit. Een meerderheid is wel voor de experimenten, alleen SP en GroenLinks zijn tegen. Twintig opleidingen mogen het komende studiejaar studenten gaan selecteren. Selectie en verhoging van het collegegeld moeten ertoe leiden dat er meer topstudies komen en dat meer studenten hun opleiding afmaken.