FNV heeft wensen voor kortere WW

Vakcentrale FNV stelt voorwaarden aan de inkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering, de WW. De vakbond wil onder meer dat iedereen na een WW-uitkering in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, ook als ze beschikken over eigen vermogen, bijvoorbeeld een eigen huis, of als ze een werkende partner hebben. Voor de huidige bijstand bestaat een vermogens- of partnertoets. Mensen met vermogen of zo'n werkende partner hebben nu geen recht op bijstand.

Dit is de opdracht van de federatieraad, het bestuur van de vakcentrale, aan de FNV-onderhandelaars die in de Sociaal Economische Raad (SER) praten over een nieuw WW-stelsel. De SER moet voor 1 april met een hervormingsvoorstel komen, waardoor het aantal WW-uitkeringen met 45.000 omlaag gaat. Als de sociale partners er niet uitkomen, zet het kabinet zijn hervormingen door. Dan wordt de kortlopende WW afgeschaft. Dat raakt vooral jongeren omdat die vaak te kort hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op de gewone WW. Ook wil het kabinet de toegang tot de WW beperken.

In de SER wordt nu gesproken over een werkloosheidsuitkering van 60 procent van het laatstverdiende loon en een maximum looptijd van 2,5 jaar. Nu krijgen werklozen 70 procent van hun loon gedurende maximaal vijf jaar. De duur is afhankelijk van het arbeidsverleden.

De FNV kan leven met een kortere WW, maar niet met een lagere. De FNV wil juist dat werklozen de eerste maanden 90 procent van hun oude loon krijgen. Verder wil de FNV dat er voor oudere werklozen geen sollicitatieplicht komt. FNV-bestuurder T. Heerts: ,,Werkgevers willen bij reorganisaties van ouderen af, maar werkloze ouderen die solliciteren worden vervolgens niet aangenomen.''