Burundi heeft geld voor referendum over grondwet

Burundi heeft genoeg geld binnen van Westerse donorlanden om op 28 februari een referendum over de nieuwe grondwet te houden. Dat referendum was door geldgebrek al drie keer uitgesteld. Het referendum moet de weg banen voor lokale, parlementaire en presidentiële verkiezingen later dit jaar. Die verkiezingen zijn een onderdeel van het vredesproces dat een eind moet maken aan ruim elf jaar burgeroorlog. Voor het houden van die verkiezingen komt Burundi nog tien miljoen dollar tekort. Waarnemers waarschuwen dat het vredesproces gevaar loopt als de verkiezingen te lang worden uitgesteld.