Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Ayaan Hirsi Ali moet minder polariseren 1

Elsbeth Etty betuigt haar instemming met de ideeën van Ayaan Hirsi Ali en de manier waarop zij deze uit (NRC Handelsblad, 18 januari).

Ik vind Etty's argumenten te beperkt. Hirsi Ali moet haar mening vrij kunnen uiten, films kunnen maken, hoe controversieel die ook zijn. Dat valt aan deze zijde van de grens van de tolerantie.

Er is een formele beperking: vrijheid, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, zoals Elsbeth Etty dat heel helder formuleert. Hirsi Ali is níét verantwoordelijk voor de moord op Theo van Gogh, het beramen van moordaanslagen op Kamerleden, de burgemeester van Amsterdam, een wethouder van Amsterdam, het in brand steken van kerken, moskeeën, scholen. Maar ze is mijns inziens wel medeverantwoordelijk voor het ontstaan van een klimaat waarin bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan, en waarin dergelijke extreme reacties klaarblijkelijk niet meer te voorkomen zijn.

Ik denk dat Hirsi Ali niet zozeer politieke steun behoeft, maar meer gebaat is bij het advies van haar politieke vrienden om haar standpunten minder polariserend te verwoorden.