Ontvoeringen bij Georgische grens

In Zuid-Ossetië, de roerige regio die zich de facto van Georgië heeft afgescheiden, hebben Georgische inwoners zaterdag twaalf Osseten ontvoerd, onder wie een lid van de regering van Zuid-Ossetië, Machar Gassijev. De daders waren familieleden van een Georgische politie-officier die kort tevoren met een collega door Osseten was ontvoerd. Gassijev werd na enige tijd vrijgelaten; de andere elf Osseten worden gevangen gehouden. De Georgische regering wil de wederzijdse ontvoering wel oplossen, maar verzet zich tegen een ruil van de Georgische officier tegen ,,Osseetse delinquenten''.