Minister blokkeert rapport woningen

Minister Dekker (VVD, Volkshuisvesting) blokkeert openbaarmaking van een rapport over de positie van de woningcorporaties. Volgens haar eigen regels moet het rapport elk jaar in december naar de Kamer gaan.

De inzet van het conflict is het jaarlijkse verslag van de toezichthouder op de woningcorporaties, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het CFV maakt het rapport over de financiële positie van corporaties in opdracht van het ministerie. Het departement gebruikt de gegevens voor zijn oordeel over de prestaties van individuele corporaties. Zij hebben daarover inmiddels een brief gehad, die wel openbaar is.

,,Het rapport wordt voorlopig niet gepubliceerd'', is alles wat directeur J. van der Moolen van het Centraal Fonds wil zeggen. ,,Er is inderdaad een verschil van mening'', zegt de woordvoerder van het ministerie. Het ministerie is het oneens met de wijze waarop de toezichthouder de toekomstige financiële positie van de corporaties berekent.

De ruim vijfhonderd corporaties bezitten en verhuren samen 2,4 miljoen sociale-huurwoningen, 40 procent van alle huizen in Nederland. De wachttijd voor een nieuwe corporatiewoning is opgelopen tot gemiddeld drie jaar.

Een van de cruciale factoren in de becijferingen van het Centraal Fonds is het stijgingspercentage van de huren. Vorige week keerde het CDA zich in de Tweede Kamer tegen het toestaan van extra huurverhogingen in een kwart van de woningen, omdat de corporaties al genoeg vermogen zouden hebben om te gaan bouwen. De afgelopen maanden is minister Dekker onder toenemende politieke druk gekomen om de stagnerende woningproductie van de corporaties te laten opvoeren.

Het bestuur van controleur Centraal Fonds heeft het verslag eind november goedgekeurd en naar het ministerie gestuurd. Minister Dekker heeft daarop de drukpersen laten stilzetten, omdat ze ontevreden is met de inhoud.

Vorige week wees het CFV een verzoek af van de Woonbond, de landelijke huurdersvereniging, om het rapport vrij te geven.

,,Het rapport valt onder de verantwoordelijkheid van de minister'', zegt een woordvoerder van VROM. ,,Daarom buigt de minister zich er nu over. Zoiets gaat niet van vandaag op morgen.''

www.nrc.nl: Dossier

woningmarkt

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps