Bot: zorg over populisme

,,Goedkoop populisme'' vormt in Nederland een bedreiging van de democratie. Dit heeft heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) vanochtend gezegd op een bijeenkomst op zijn departement met Nederlandse ambassadeurs in het buitenland.

Nadat ,,de politieke en culturele elite in de jaren negentig te kritiekloos vasthield aan de multiculturele vrijblijvendheid'', aldus Bot, dreigt nu ,,overcompensatie voor eerder vertoonde nonchalance. De emotie wint het dezer dagen vaak van het verstand. Grote woorden worden gebruikt waar een nuchtere reactie zou hebben volstaan.''

Bot verwees in zijn toespraak naar de Italiaanse dictator Mussolini, en diens uitspraak ,,ik ben uw leider, dus ik volg u''. ,,Een betere definitie van goedkoop populisme is nauwelijks denkbaar'', aldus Bot. ,,De geschiedenis leert dat populisme geen geschikt instrument is om de democratie te verdedigen. Populisten zijn beter in het exploiteren van angstgevoelens dan in het wegnemen van de oorzaken ervan.''

Nodig zijn ,,politici met verantwoordelijkheidsgevoel (..) die oplossingen aandragen die doordacht en duurzaam zijn, zodat de mensen weer vertrouwen in de toekomst kunnen hebben''.

Naar de mening van Bot heeft ,,Nederland moeite zich met nieuwe realiteiten te verzoenen''. Hoewel Nederlanders zich naar zijn opvatting traditiegetrouw kenmerken ,,door nieuwsgierigheid naar het exotische'', heeft men er nu moeite mee dat ,,wat ooit exotisch was nu bovendien een eigen plek in die samenleving opeist''. Dat wordt nog erger door de rol die ,,extreme elementen'' daarmee pogen te spelen.

Bot kondigde aan dat op Buitenlandse Zaken wordt gewerkt aan de oprichting van een eigen ,,antiterrorisme-eenheid'' die nationale instanties op het gebied van terreurbestrijding kan gaan helpen bij het onderhouden van hun internationale netwerken.