Ongeschikte vrouwen

Vrouwen hebben `aangeboren eigenschappen' die verklaren waardoor ze bijna geen hoge functies in de natuurwetenschappen en wiskunde bekleden. Dat zei Lawrence Summers vorige week vrijdag op een kleine deskundigenconferentie over vrouwen en minderheden in de wetenschap. Hij is de hoogste baas van Harvard University, volgens velen de beste Amerikaanse universiteit. Summers onderbouwde zijn stelling met de twee vrachtauto's die hij ooit zijn kleine dochtertje gaf. Om sekse-neutraal speelgoed aan te bieden. Maar het meisje noemde de ene auto `daddy truck'en de andere `baby truck'.

Toen Summers dat zei stond de aan Harvard afgestudeerde biologe Nancy Hopkins op en liep de zaal uit. Hopkins, deskundige op het gebied van de genen die actief zijn bij de embryonale ontwikkeling van zebravisjes, is hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology. ``Het is zeer verontrustend dat al deze briljante vrouwen [op Harvard] worden geleid door een man die op deze manier naar hen kijkt'', brieste Hopkins later.

``Mensen geloven liever dat het prestatieverschil tussen de seksen door sociale factoren ontstaat,''zei econoom Summers later in een speciaal persbericht, ``maar dit moet toch worden onderzocht.'' De irritatie over Summers uitlatingen liep vooral zo hoog op omdat tijdens een voorafgaande sessie de 50 uitgenodigde deskundigen eenaangeboren verschil in wetenschappelijke prestaties al hadden verworpen.

Tijdens het driejarig bewind van Summers over Harvard is het aantal vrouwen dat een hoge positie kreeg aangeboden ieder jaar gedaald. Summers had daar al eerder kritiek op gehad en beloofde er aan te werken.

    • Wim Köhler