Jaartje overslaan

Wat gebeurt er als de eindloonregeling wordt omgezet in een middelloonregeling? En: waarom schoolverlaters en voormalig werklozen niet altijd mogen meedoen aan de spaarloonregeling.

U schreef dat werknemers alleen maar aan een spaarloonregeling kunnen deelnemen bij de werkgever die de algemene heffingskorting toepast en bij wie zij op 1 januari op de loonlijst staan. Na een paar maanden werkloosheid ga ik op 1 februari aan de slag bij een nieuwe baas. In het verleden deed ik altijd mee aan een spaarloonregeling. Dat kan nu toch ook weer?

(P.A.)

U zult een jaartje moeten overslaan. Door te eisen dat iemand op 1 januari op de loonlijst moet staan, vallen sommige werknemers buiten de boot. Dat geldt niet alleen voor mensen zoals u, die werkloos geweest zijn, maar ook voor schoolverlaters die in de loop van dit jaar voor het eerst gaan werken. Bij de behandeling van het spaarloon in de Tweede Kamer kwam dit punt ook aan de orde, maar om de administratieve lasten voor werkgevers te beperken houdt de wetgever vast aan de peildatum van 1 januari. Dat is jammer, maar er is niks aan te doen.

    • Wilma van Hoeflaken