`Hoogte en duur WW-uitkering kan omlaag'

De sociale partners zijn bereid de hoogte en de duur van de werkloosheidsuitkering aan te passen. De WW-uitkering kan 2,5 in plaats van vijf jaar gaan lopen en kan in sommige gevallen ook minder dan 70 procent van het laatstverdiende loon bedragen.

Dat hebben de vakcentrales FNV en CNV gisteren gezegd. Ze eisen in ruil daarvoor wel een betere WW-regeling voor jonge werklozen. De vakcentrales vinden dat jonge werknemers niet de dupe mogen worden van de bezuinigingen op de WW, die het kabinet heeft opgelegd.

Het kabinet heeft de werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van de minister van Sociale Zaken, gevraagd hoe de kosten van de werkloosheidsuitkeringen omlaag kunnen. Zelf stelt de regering voor om de zogeheten kortdurende WW af te schaffen. Dit levert vanaf 2006 een besparing op van 280 miljoen euro.

De afschaffing raakt vooral jongeren die hun baan verliezen. Zij hebben vaak te kort gewerkt om voor de gewone WW, die 70 procent van het laatstverdiende loon bedraagt, in aanmerking te komen. Zij hebben vaak wel recht op de kortdurende uitkering van 70 procent van het minimumloon.

Deze uitkering ligt op hetzelfde niveau als de bijstand, maar heeft minder stringente voorwaarden. Als de kortdurende WW zou worden afgeschaft, zou de groep die daar nu gebruik van maakt terugvallen op de bijstand, wat zou betekenen dat zij, als ze bijvoorbeeld een eigen huis bezitten, dit eerst moeten verkopen, voor ze in aanmerking komen voor een uitkering. Om het recht op een WW-uitkering voor jongeren veilig te stellen, is de FNV in het uiterste geval bereid een hogere WW-premie voor werknemers te accepteren.

De werkgevers willen volgens ingewijden vooral de loongerelateerde WW-uitkering beperken om de opgelegde bezuinigingen van het kabinet te bereiken. Hoogte en duur van de uitkering kunnen wat hen betreft omlaag.

In het SER-advies aan het kabinet wil de FNV ook een paragraaf over oudere werknemers opnemen. Sinds begin vorig jaar heeft het kabinet de sollicitatieplicht voor WW'ers van 57,5 jaar of ouder opnieuw ingevoerd. De FNV wil dit weer ongedaan maken.