Hoe zit het met levensloopregeling?

Wat zijn de voordelen van de levensloopregeling? Tot op heden heb ik nog geen producten van de banken gezien op dit terrein. Is dat een teken aan de wand? Kan ik de levensloopregeling gebruiken om vervroegd te stoppen met werken? Wanneer is het voordelig om gebruik te maken van de regeling?

(A.v.d.M.)

De levensloopregeling is nog niet ingegaan. Ik denk dat u er daarom weinig over hoort. Ik weet niet hoe ver u nog van uw pensioen af zit, maar als u op 1 januari 2005 55 of ouder was, kunt u nog steeds op de oude manier sparen voor een vervroegd pensioen. De huidige vut- en prepensioenregelingen blijven voor mensen in deze leeftijdsgroep gewoon bestaan.

Degenen die jonger zijn krijgen te maken met de levensloopregeling. Deze regeling gaat in op 1 januari 2006. Met de levensloopregeling kunt u fiscaal-vriendelijk sparen voor verlof. U mag een deel van uw bruto salaris opzij zetten. Belasting betaalt u pas als u het verlof opneemt.

Voor het opnemen van verlof hebt u toestemming van uw werkgever nodig. Als u het verlof wilt gebruiken om eerder te stoppen met werken, is het handig om vooraf te overleggen met uw werkgever. Als hij niet met uw vervroegde pensioen instemt, heeft sparen in de levensloopregeling weinig zin, lijkt mij. In de levensloopregeling kunt u maximaal 12 procent van uw bruto jaarsalaris opzij zetten. In totaal mag u dan 210 procent van uw bruto salaris sparen. Dat komt neer op 17,5 jaar het maximale bedrag.

Omdat 50-plussers dat in werkjaren niet meer redden, mogen zij per jaar meer sparen. Al met al kunt u op die manier drie jaar verlof bij elkaar sparen en dus ook drie jaar eerder met pensioen. Uw werkgever kan het bedrag dat u spaart op een geblokkeerde spaarrekening bij de bank zetten of het overmaken naar een zogenaamde levensloopverzekering. Banken en verzekeraars zullen zich vast op deze markt gaan storten, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken