Er zijn genoeg argumenten vóór de Zuiderzeelijn

In NRC Handelsblad van 18 januari stellen de auteurs Beetsma en Van Praag dat de aanleg van de Zuiderzeelijn een heilloos plan is. Hoewel zij niet de enige zijn die deze mening verkondigen, zijn de aangedragen argumenten allerminst overtuigend. Zoals het economen als Beetsma en Van Praag gewoon is, baseren zij zich voornamelijk op kosten-batenanalyses bij hun beoordeling.

Tegelijkertijd stellen zij zelf ook al dat deze kosten-batenanalyses met ,,een korrel zout'' genomen dienen te worden. De geschiedenis van het spoor en vergelijkbare projecten in het buitenland geven dan ook veel betere informatie om de Zuiderzeelijn te kunnen beoordelen. En dan zien we goede argumenten die vóór de aanleg van de Zuiderzeelijn pleiten. Uit Duitse onderzoeken blijkt dat de steden die met de industrialisering de eerste spoorwegen kregen, fors groeiden. Steden die niet of pas later op het netwerk werden aangesloten, konden niet meer volgen. De ervaringen met de snelle HSL-verbindingen in Japan en Frankrijk laten zien dat zich hier een soortgelijk effect voordoet, zij het wat bescheidener. In Frankrijk blijkt bovendien dat vooral high-tech bedrijven Parijs verlaten om zich meer perifeer te gaan vestigen. Gezien de positie die bijvoorbeeld de stad Groningen nu al heeft op ICT-gebied, zal de Zuiderzeelijn wel degelijk een positief effect hebben.

    • Ritske Dankert