Er is een logische reden voor het bestaan van het universum

Ik geloof, maar kan niet bewijzen, dat er een logische, wiskundige reden is waarom ons universum bestaat en waarom het de eigenschappen heeft die het heeft.

Alle patronen in de natuur, van de elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten tot aan het leven op aarde, zijn het gevolg van een aantal fundamentele principes. Dat betekent in het bijzonder dat alle natuurconstanten, zoals de massa van het elektron, geen willekeurige waarden hebben, maar in principe kunnen worden berekend.

Ik geloof ook dat wij mensen, met onze beperkte hersencapaciteit, in staat zullen zijn deze diepere principes te doorgronden. Als we dit inzicht uiteindelijk hebben bereikt, zal het universum vanzelfsprekend en onontkoombaar blijkbaar te zijn.

Kortom, ik geloof dat de schepper geen keuze had: het heelal werkt zoals het werkt, omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid is om het te laten werken.

    • Robbert Dijkgraaf