Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Eindloon vs middelloon

Ik bouwde pensioen op in een eindloonregeling. Nu wordt de eindloonregeling omgezet in een middelloonregeling. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar ik begrijp wel dat mijn pensioenuitkering straks lager wordt. Kan dat zomaar? Ik heb toch zelf voor mijn pensioen betaald door jarenlang premie te betalen?

(G.D.)

In een eindloonregeling bouwt u een pensioen op dat gebaseerd is op uw laatste loon. Steeds als u een loonsverhoging krijgt, worden uw pensioenaanspraken met terugwerkende kracht aangepast. Het pensioenfonds doet alsof u dat hogere loon altijd al verdiende en op basis hiervan premies afdroeg. Dit wordt backservice genoemd. U kunt zich voorstellen dat die backservice duur is en bij het pensioenfonds tot grote financiële verrassingen leidt als u grote carrièresprongen maakt. Om dit risico te beperken zijn veel eindloonregelingen geen zuivere eindloonregelingen meer, maar gematigde eindloonregelingen. In dat geval tellen loonsverhogingen aan het eind van de loopbaan niet volledig mee bij het bepalen van de pensioenaanspraak.

Nog niet zo lang geleden bouwden de meeste mensen pensioen op in een eindloonregeling. Maar om de kosten beter te kunnen beheersen zijn veel bedrijven in rap tempo overgestapt op het middelloonsysteem. Momenteel bouwt nog maar 1 op de 8 werknemers pensioen op in een eindloonregeling.

In een middelloonregeling bouwt u een pensioen op dat gebaseerd is op het gemiddelde loon dat u in uw hele loopbaan hebt verdiend. Of dat betekent dat uw pensioen lager uitpakt, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Dat hangt van zoveel factoren af. Duidelijk is dat iemand die flink carrière maakt, door de backservice beter af is met een eindloonregeling. Dat geldt vooral naarmate mensen later in hun loopbaan carrière maken. Dat is overigens meteen een extra nadeel van de eindloonregeling: mensen met een doorsnee loopbaan betalen mee aan het pensioen van carrièremakers.

Voor mensen met een doorsnee loopbaan is het verschil tussen een eindloon- en een middelloonregeling niet zo groot. Bovendien gaat invoering van een middelloonregeling vaak gepaard met extraatjes, waardoor mensen wat meer pensioen kunnen opbouwen. Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat bijvoorbeeld omhoog. De meeste mensen bouwen in een eindloonregeling jaarlijks 1,75 procent pensioen op, terwijl de fiscus in een middelloonregeling maximaal 2,25 procent opbouw accepteert. Of de franchise het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt omdat dit later gecompenseerd wordt door de AOW gaat omlaag. Daardoor bouwt u automatisch weer meer pensioen op. Zo wordt het verschil tussen eindloon en middelloon met allerlei technische toeters en bellen vaak verkleind.

Overigens blijven uw oude pensioenaanspraken gewoon bestaan. Het nieuwe regime gaat voor u pas in vanaf het moment dat uw pensioenregeling officieel een middelloonregeling is.