De lezer schrijft over naaktfoto's, perversiteiten en moraal 2

De berichtgeving in NRC Handelsblad over de perversiteiten in Kraggenburg is nu precies de reden waarom ik geen abonnement meer heb. Brengt u de details voor de sensatie? U kunt er ook voor kiezen dergelijke details niet te publiceren. In mijn onschuld associeerde ik tot nu toe de loodsen in Kraggenburg met Golden Delicious appelen.Beseft u dat u mede door uw berichtgeving zo'n dorpsnaam voorgoed aantast? Beseffen media wel wat voor effect zij op mensen en op de samenleving als geheel hebben?

    • Lottie van Zwol