Baardmannetje

De Italianen zeggen `basettino' tegen een kleine vogel die verborgen leeft in uitgestrekte rietvelden, die behendig klautert langs de stengels op zoek naar voedsel, die zich bovendien zelden laat zien. Letterlijk vertaald betekent dit `de kleine man met de bakkebaarden'. De Nederlandse benaming luidt baardmannetje (Panurus biarmicus), een bruin getekende rietbewoner van zestien centimeter die behoort tot de onderfamilie van de tapuiten (Turdinae). De vogel dankt zijn naam aan de zwarte baardstrepen van het mannetje, dat een blauwgrijze kop heeft en een lange afhangende staart. De broedhabitat van het baardmannetje vereist gevarieerde rietvegetatie. In Nederland is de populatie overweldigend gestegen na aanleg van de uitgestrekte rietvelden in de Flevopolder (Oostvaardersplassen), waardoor er zoveel jong als overjarig riet is ontstaan. Opeens kan het baardmannetje met snelle, ritselende vleugelslag verschijnen boven de rietpluimen, zoals hier bij het Iersige Mar in De Alde Feanen van Midden-Friesland. Net een kleine vliegende ratelaar die een helder en hoog `ting-ting' laat horen. 's Zomers verschalkt het baardmannetje insecten, 's winters schakelt hij over op rietzaden. Dat scheelt de trek naar warmer streken.

Illustratie:

Rein Stuurman (Zien is kennen!)

freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks